01-12-2023


Duurzaamheid is één van de drie kernwaarden van Tritech Solutions. Naast het ontwikkelen van duurzame producten die bovendien het milieu beschermen proberen we ook onze eigen (bedrijfs)emissies tot een minimum te beperken. In 2023 hebben we daartoe de volgende (grotere) maatregelen genomen:

  1. Onze menginstallatie in Wijster laten draaien op elektriciteit in plaats van op brandstof. Op het project Dak van Drenthe heeft onze opdrachtgever; Attero, gezorgd voor een krachtstroom aansluiting voor onze menger op de stortplaats. Aangezien al onze menginstallaties op stroom kunnen draaien hebben we hier dankbaar gebruik van gemaakt;
  2. Inzet van HVO-(bio)brandstof. Op ons project bij ARN in Weurt was helaas geen krachtstroomaansluiting op de stortplaats. Wij hebben er toen zelf voor gekozen om te gaan werken van HVO-brandstof, overigens niet alleen voor de menger, maar ook voor al ons ‘andere’ materieel zoals kraan en wals om een zo groot mogelijk impact te hebben;
  3. Investeren in een elektrische omwikkelmachine. Voor transport verpakken wij onze polymeer en pre-mix zeer zorgvuldig via omwikkelen om contact met (regen)water te voorkomen. Vroeger deden we dat met krimpfolie en een heater op gas. Vanwege het milieu, maar ook veiligheid en arbeidsomstandigheden, zijn we afgestapt van verhitten via gas en hebben de nieuwe omwikkelmachine aangeschaft.

Uit CO2-berekeningen is gebleken dat deze drie maatregelen tezamen alleen al voor een CO2 besparing van ruim 37 ton CO2 (78% besparing ten opzichte van de “oude” werkmethode) in 2023 hebben gezorgd. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-vastlegging door 372 bomen, toch een klein bos! En we blijven doorgaan op weg naar een emissie loze werkwijze!

Wikkelmachine