Tijdsplanning Gerealiseerd
Opdrachtgever IXAS
Locatie Amsterdam


Het project

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft IXAS (een combinatie van Ballast Nedam, Fluor en Heijmans) de A9 Gaasperdammerweg verbreed. Onderdeel van het project was het bouwen van een landtunnel met een lengte van 3 km. Trisoplast werd gebruikt om een lekkage in één van de tunnelmootvoegen te herstellen. Trisoplast is op het dak van de tunnel over de voeg aangebracht en verdicht waarna er een LDPE folie als scheidings- en signaleringslaag is aangebracht over een lengte van circa 70 x 4 meter.

De aangebrachte flexibele Trisoplast laag zorgde ervoor dat de lekkende voeg afgedicht werd. Door de zwellende kleigel (bentoniet/polymeer) in het Trisoplast mengsel ontstaat een waterdichte aansluiting op het onderliggende betondek. Een simpele en robuuste oplossing met een milieuvriendelijk materiaal. Op het tunneldak is een leeflaag aangebracht voor de aanleg van een groot park waar mensen uit de omgeving kunnen recreëren.

In 2017 is op dit project ook Trisoplast toegepast onder de tunnelbak om de Pleistocene laag, die bij de bouw van de tunnelbak beschadigd was, te herstellen. De afdichtende Pleistocene laag was weggegraven. Hierdoor zou, als de bemaling van de tunnel gestaakt zou worden, water uit het pleistocene zand gaan opkwellen. Trisoplast is hier aangebracht als vloeistof dichte herstel laag om dit opkwellen te voorkomen. Omdat Trisoplast veel ondoorlatender is, kon dit uitgevoerd worden met een dunne laag van maar 11 cm. Hierdoor kon het risico voorkomen worden.

Ook dit is weer een mooi voorbeeld van de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van Trisoplast.

Project in beeld

Tunnelmoot