De roots van Trisoplast liggen in de milieusector. Dit product wordt al sinds eind jaren ‘80 toegepast als minerale bodemafdichting voor stortplaatsen en saneringslocaties. Inmiddels gebruiken nagenoeg alle stortplaatsen in Nederlands Trisoplast voor de vereiste boven- en/of onderafdichting en ook in het buitenland wordt Trisoplast meer en meer toegepast.

Op stortplaatsen en saneringslocaties komen veel verontreinigde stoffen vrij. Om te voorkomen dat deze stoffen lekken naar de bodem, het grondwater of de lucht, is het van belang een goed isolerende en sterke oplossing te gebruiken. Ook is het vanuit kosten-baten-optiek belangrijk een zo duurzaam mogelijk product te gebruiken, omdat een lange levensduur veel geld scheelt in onderhoud en eventuele periodieke vervanging. Trisoplast gaat veel langer mee dan alternatieve afdichtingsmaterialen en bespaart op die manier veel geld. Bovendien gaat het verdere verontreiniging van locaties tegen en draagt het bij aan meer duurzaamheid en een schoner milieu.


Trisoplast

Trisoplast dankt zijn lange levensduur en uitzonderlijke prestaties aan de speciale klei-polymeercomponent die wordt toegevoegd. Bij grotere projecten wordt deze eerst op locatie gemengd met (lokaal) zand en vervolgens geïnstalleerd. Door de toevoeging van water zwelt de bentoniet-klei op en vormt zo een netwerk van chemische verbindingen met het polymeer. Op deze manier ontstaat een sterke, hechte gelstructuur met veel betere afdichtende eigenschappen dan traditionele minerale afdichtingsmaterialen. Zo kunnen aanzienlijk dunnere lagen worden aangebracht. Daar komt bij dat het mengsel eenvoudig toegepast en geïnstalleerd kan worden. Dankzij onze mobiele menginstallaties en het gebruik van lokale grondstoffen lukt dat ook op moeilijk bereikbare locaties.

Bovenstaande factoren leveren een besparing op transport en grondstoffen op. Dat voorkomt de uitstoot van grote hoeveelheden CO2 en het zorgt voor een veiligere installatie.


Multriwell

Vanuit de opgedane kennis op stortplaatsen is Multriwell ontwikkeld. Op stortplaatsen komt veel stortgas vrij door de (natuurlijke) afbraak van organisch materiaal. In de vorm van methaangas vindt dat zijn weg naar de atmosfeer. Als het tenminste niet eerst wordt opgevangen en omgezet naar CO2. Die omzetting betekent al een enorme milieuwinst, want CO2 is al snel 20 tot 30 keer minder schadelijk voor de atmosfeer dan methaan. Daarom wordt methaan op veel stortplaatsen opgevangen in een (traditioneel) stortgasonttrekkingssysteem, waarna het wordt verbrand (via flares) of omgezet naar duurzame energie (bijvoorbeeld elektriciteit via generatoren of LBG en LNG).

Multriwell is een aanzienlijk verbeterde versie van zo’n onttrekkingssysteem. Met dit systeem (dat samen met een partner is ontwikkeld) wordt stortgas beter, sneller en intensiever onttrokken.  Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de stortgasomzetting en waterhuishouding van een stort effectiever te regelen. Ook vanwege het systeem van carbon credits wordt het voor stortgasexploitanten (financieel) steeds interessanter om Multriwell in te zetten.

Vaak kunnen Trisoplast en Multriwell gezamenlijk worden toegepast op een stortplaats; de één als onttrekkingssysteem, de ander als (boven)afdichting. Daarnaast zorgt Multriwell voor een snellere afbraak in het stortlichaam. Daardoor ontstaat er een snellere inertie, wat het risico op toekomstige verspreiding van verontreiniging vermindert.

Gerelateerde projecten

Onze andere segmenten