Na de introductie van Trisoplast in de milieusector werd het ook in rap tempo omarmd in de mijnsector. Daar fungeert het vooral als minerale bodemafdichting. Inmiddels wordt Trisoplast wereldwijd toegepast op een groeiend aantal locaties.


Een betrouwbare, veilige en duurzame oplossing

Met name bij opwerkingsprocessen in de mijnbouw komen vaak (sterk) verontreinigde stoffen vrij. Deze afvalstoffen of onbruikbare bouwstoffen worden veelal dichtbij de mijn opgeslagen. Om te voorkomen dat deze kunnen lekken naar de bodem, het grondwater of de lucht, is het van belang een goed isolerende en duurzame oplossing te gebruiken. Ook is de stabiliteit van dergelijke opslagplaatsen belangrijk. Te slappe afvalstoffen, vaak in de vorm van ingedikt slib of ‘paste’, of afvalbergen waar eenvoudig grote hoeveelheden regenwater intreden, kunnen voor aanzienlijke instabiliteitsproblemen zorgen. Daarmee zijn ze een gevaar voor de omgeving. Een goede waterafdichtende beschermlaag is dus cruciaal voor zowel het milieu als de veiligheid. Trisoplast is de oplossing waar de mijnbouwsector in toenemende mate op vertrouwt.


De effectiviteit van Trisoplast

Trisoplast is zo effectief in de mijnbouw omdat haar eigenschappen goed aansluiten op de wensen en eisen in deze sector. Het is een heel robuuste en duurzame bouwstof, die lang meegaat en weerstand biedt tegen vele ‘vervelende’ stoffen in het percolaat uit mijnbouwafval. Het is veel beter bestand tegen heftige nat en droog-cycli en andere klimatologische omstandigheden dan alternatieven. Vaak wordt hiervoor (lokale) klei gebruikt, die kan scheuren. Door haar hoge plastische eigenschappen past Trisoplast zich aan aan een onstabiele ondergrond. Daarnaast is het snel en eenvoudig toe te passen, mede dankzij mobiele menginstallaties en het gebruik van lokale grondstoffen ook op moeilijk bereikbare locaties.

Trisoplast bespaart organisaties op transport, installatie en grondstoffen. Daardoor zijn locaties veiliger en wordt uitstoot van grote hoeveelheden CO2 voorkomen.

Onze andere segmenten