01-07-2024


Duurzaamheid is één van de kernwaardes van Tritech. Niet alleen ontwikkelen en installeren we voor onze klanten duurzame producten om het milieu te beschermen, ook onze eigen activiteiten proberen we zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

Ook in 2023 hebben we hiertoe weer een aantal maatregelen doorgevoerd, zoals produceren op elektriciteit of HVO-brandstof, aanschaf van geëlektrificeerd materieel en beperken van reizen met auto of vliegtuig.

Onze CO2-uitstoot drukken we uit per 1.000 ton Trisoplast, om fluctuaties in onze activiteiten correct te verwerken.

Onze dalende trend qua CO2-emmissies is in 2023 dan ook doorgezet. We hebben al 58% reductie gerealiseerd t.o.v. 2014 en daar zijn we best trots op.

Op naar CO2-neutraal!

Co2grafiek2