Tritech Solutions is wereldwijd werkzaam in verschillende segmenten. We leveren o.a. oplossingen op het gebied van industriële waterafdichting en gasonttrekking, voor het creëren van waterpartijen en het realiseren van waterkerende infra. Een belangrijk uitgangspunt in alles wat we doen is de bescherming van het milieu.