Tritech Solutions is een innovatief bedrijf dat samen met klanten en partners duurzame oplossingen ontwikkelt en realiseert op het gebied van milieubescherming. En meer specifiek; bescherming van grond, grondwater en lucht. Enerzijds door grond en grondwater te beschermen door een vloeistofdichte, minerale afdichting en anderzijds door schadelijk stortgas af te vangen en waar mogelijk nuttig te gebruiken. Omdat we meerdere eigen, innovatieve producten in ons portfolio hebben, zoeken we samen met onze klanten naar de meest optimale en vaak unieke oplossing.

> Lees hier meer over onze oplossingen.

Duurzaamheid speelt een centrale rol in onze organisatie; zowel in de producten die we ontwikkelen, de oplossingen die we bieden als in de klantrelaties die we aangaan. Daarbij durven we rustig te stellen dat onze producten hoogwaardiger zijn en betere eigenschappen hebben dan concurrerende, alternatieve producten. Onze producten zijn uitgebreid getest en worden al jarenlang toegepast. Dat betekent dat we de eigenschappen, die ook zijn vastgelegd in vele internationale onderzoeksrapporten van onafhankelijke instituten, door en door kennen. Wij worden gedreven door onze 3 kernwaarden: innovatie, duurzaamheid en kwaliteit.

> Lees hier meer over onze kernwaarden.

 

Enerzijds zoeken we met onze opdrachtgevers en hun adviseurs steeds weer opnieuw naar de beste locatie-specifieke toepassing van deze producten. Anderzijds overtuigen we overheden en andere autoriteiten dat we veilige, duurzame en betrouwbare producten leveren. Zo bieden onze slimme en duurzame oplossingen het beste voor mens en milieu. Wij realiseren dit niet alleen, maar doen dat samen met onze klanten, partners, overheden en andere relevante stakeholders.

> Lees hier meer over onze partners.