Tijdsplanning Gerealiseerd
Locatie Groningen


Het project

De Helperzoomtunnel is een nieuwe autoverbinding onder het spoor in Groningen. Het is onderdeel van het project “Aanpak Ring Zuid” en werd  door de Combinatie Herepoort uitgevoerd in opdracht van de Gemeente, Provincie en het Rijk.

De bouw van de tunnel vond in een damwandkuip plaats naast de definitieve locatie. Als gevolg van het doorgraven van de bestaande aanwezige potklei werd gekozen om met Trisoplast de overgang tussen het beton van de tunnel en de potklei aan beide zijden te herstellen. Zo werd voorkomen dat er kwelwater in de tunnel kwam.

Trisoplast werd ook toegepast om wellen af te dichten, die ontstonden door de druk van het grondwater in de toeritten van de tunnel. Een deel van de Trisoplast werd horizontaal aangebracht tussen damwanden. Ook zijn er verticale wanden met Trisoplast gemaakt als afdichting.

 

Project in beeld

  • Helperzoom 1
  • Helperzoom2