Tijdsplanning Gerealiseerd
Opdrachtgever Sanning Chemical Co., Ltd.
Locatie Yichang city, Hubei province, China


Het project

De productie van fosfaatkunstmest in China is erg hoog, waardoor er toch wel problemen ontstaan met betrekking tot goede opslag. In 2018 bleek dat door slechte opslag er een groot probleem was ontstaan in het stroomgebied van de Yangtze-rivier, waarbij fosfor verantwoordelijk is voor 56% van alle schendingen van de waterkwaliteitsnormen. Fosfor, dat nog steeds in fosforgips achterblijft, kan leiden tot eutrofiëring van watermassa's en dus algenbloei.

Het gebruik van fosforgips

De bouwsector is een van de grootste gebruiker van fosforgips. Het wordt veel gebruikt als beton vertrager en in gipsplaat. Het wordt ook gebruikt als chemische grondstof voor het produceren van sulfaten en als bodemverbeteraar.

Realisatie grootschalig gipsdepot

Shengyi Technology, partner van Trisoplast Mineral Liners heeft het project “SANNING” in de stad Yichang, provincie Hubei, China voltooid; de bouw van een grootschalig depot voor opslag van fosfor gips.

Sanning Chemical Co., Ltd. is een van de grotere particuliere ondernemingen die actief is in de  fosfor-,  chemische industrie en petrochemie. Met een geschiedenis van meer dan 40 jaar behoort Sanning tot de top 50 van bedrijven die actief zijn in deze markt. Ze produceren 2,6 miljoen ton fosforgips (droog gewicht) per jaar.

Sanning heeft besloten om hun Gips in veilige depots op te slaan. Shengyi heeft voor Sanning het ontwerp gemaakt met toepassing van Trisoplast. Het eerste project was het bouwen van een nieuw depot van ca. 1.437.000 m2. Hier is Trisoplast als bodem beschermende en ondoorlatende laag toegepast. De constructie was ondanks de epidemie en dat jaar hevige regenval, gerealiseerd in 1,5 jaar. De totale capaciteit van dit depot bedraagt 42,25 miljoen m3. Een tweede project, een paar jaar later, met een oppervlakte van 900,000 werd wederom door Shengyi ontworpen met daarin een combinatie van Trisoplast en een lekdetectiesysteem. Voor de komende jaren zullen er nog zeker een paar van dergelijke grote werken aan komen.

Nationale regelgeving belangrijk

Bovendien moest dit project worden gebouwd in overeenstemming met de laatste nationale regelgeving inzake technische veiligheid met betrekking tot fosforgips-depots Het gebruik van deze state of the art bodembeschermingsconstructie met Trisoplast is een mooie demonstratie van de duurzame ontwikkelingen in de Chinese fosfor chemische industrie.

Project in beeld

  • China1
  • China2
  • China3
  • China4