Tijdsplanning Gerealiseerd
Opdrachtgever Harsco Metals Holland
Locatie Tata Steel


Het Project

Op het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord ontvangt en verwerkt Harsco Metals Holland staalslakken. Deze slakken zijn een restproduct van het proces waarbij Tata Steel staal van ruwijzer maakt. In het verleden kwamen, door vrijkomende stof als gevolg van de bewerkingen, graffietregens voor, wat voor overlast voor de omgeving zorgde. Om dit te voorkomen is er voor gekozen om een nieuwe ROZA Slakverwerkingshal te bouwen, waarbij de bewerkingen binnen kunnen plaatsvinden.

Onder de betonvloer van de overdekte slakverwerkingshal is volgens ontwerp van de Antea Group een vloeistofdichte Trisoplast afdichting aangelegd om bij schade van de bovenliggende beton constructie, de bodem en het grondwater alsnog te beschermen tegen milieubedreigende stoffen. GID Milieutechniek installeerde de vloeistofdichte afdichtingslaag Trisoplast.

 

Project in beeld

Project in beeld

  • Tata1
  • Tata2