Tijdsplanning Gerealiseerd
Locatie Preem AB Oilcompany


Het Project

Wanneer bedrijven te maken hebben met stoffen die de bodem kunnen aantasten, kunnen er calamiteiten ontstaan. Daarom moet er een vloeistofdichte laag geïnstalleerd worden om de bodem en grondwater te beschermen.

Het bestaande tankpark van Preem AB is gedeeltelijk gelegen aan de voormalige haven van Norrköping in Zweden. In dit gedempte gebied hebben zich al veel zettingen voorgedaan en zullen er in de komende jaren nog aanzienlijke zettingen te verwachten zijn. Gezien dit feit was het een uitdaging om een geschikte bodemafdichting te vinden.

Door zijn hoge plastische eigenschappen is Trisoplast® zeer geschikt voor zettings-gevoelige bodems. De gemakkelijke en snelle installatie en het maken van eenvoudige en robuuste aansluitingen op de verschillende constructies waren ook voordelen die Preem AB besloten te kiezen voor Trisoplast. Daarnaast zijn de hoge chemische resistentie tegen oliën, diesel, aceton etc en het feit dat bij een eventuele uitdroging er geen scheurvorming ontstaan unieke eigenschappen die voor Preem AB ook van belang waren. Niet alleen de ondergrond werd voorzien van een Trisoplast laag maar ook de bundwalls (hellingen). Hierdoor was er voldoende veilige vloeistof dichte buffercapaciteit bij een eventuele calamiteit.

Logistiek

Voor de eerste fase koos de opdrachtgever voor het leveren van een kant-en-klaar Trisoplast mengsel (720 bigbags) vanuit Nederland in plaats van het op locatie te mengen. De opslag van de big bags was eenvoudig te realiseren op de locatie. Een lokale aannemer heeft onder begeleiding van ons de installatie van de Trisoplast uitgevoerd.

Samenwerking

Preems projectteam en hun ingenieursbureau Integra, hebben tijdens een bezoek aan Nederlandse Projecten kennis gemaakt met de mogelijkheden van Trisoplast. Vervolgens is in nauw overleg het ontwerp gemaakt. Deze samenwerking werd voortgezet met de lokale aannemer. Tijdens het installatie proces hebben onze techneuten de lokale aannemer geïnstrueerd en begeleid.  Met als gevolg een duurzaam en veilig eindresultaat.

Alexander Brown, Preem AB:

“We are very satisfied with this project, which was made possible by this solution with Trisoplast. We did not have any experience with this product before, but were surprised by how very simple the product was to install at our tankpit. The cooperation was excellent at all times and delivery very fast from the Netherlands to Sweden. Thanks for good communication and help with practical solutions.”

PROJECT IN BEELD

  • 20200204 102833
  • 20200203 082549
  • 20200204 102826